Obchod

Franouzština pro mírně pokročilé (A2)

3 000,00 

Doba trvání kurzu: 13. 10. 2021 – 16. 2. 2022

Čas kurzu: 18:00 – 19:00

Počet lekcí: 16

Pro koho je tato úroveň?

Studenti úrovně A2 rozumí mluvenému slovu týkajícímu se někoho a jeho okolí či nakupování a práce. Mohou číst jednoduché texty a orientují se např. v jídelních lístcích. Jsou schopni jednoduše konverzovat a sdělovat informace o své osobě a užít částečně minulého času. Jsou též schopni jednoduchého popisu. Umí psát jednoduché dopisy o své osobě.

Další informace
Den

Čas

16:30