Aplikace

S jakými aplikacemi se můžete při naší výuce setkat?

Google Classroom

Nedílnou součástí každého kurzu je Google Classroom, virtuální třída, kde lektor komunikuje se studenty mezi lekcemi. Studenti ve své vlastní třídě najdou všechna cvičení, užitečná odkazy na videa a cvičení a podobně.

Google Classroom

Balíček od Googlu nabízí pro online výuku jednoduchý program v podobě Google Meet. Ten využíváme především při individuálních lekcích zaměřených na konverzaci, u kterých není třeba přílišná interaktivita a management většího počtu studentů jako v případě Zoomu.

Zoom

Zoom patří k základním aplikacím nezbytným pro kvalitní online výuku. Nabízí lektorům i studentům místo ne nepodobné třídě, kde se můžou scházet při lekcích. Využití má především při skupinových výukách.

Quizlet

Quizlet slouží jako doplněk pro všechny typy výuky. Díky této aplikace si studenti procvičují přesně ta slovíčka, která na lekcích aktuálně probírají, a lektor má zároveň možnost průběžně sledovat výsledky a pokroky, které studenti dělají.

Classcraft

Classcraft volíme především na kurzech pro mladší studenty a děti, kteří ocení výuku spojenou s příběhem a hraním. Škola hrou v praxi obnáší plnění úkolů, rozvoj vlastní postavy, týmová rozhodnutí a to všechno v cizím jazyce.